08 6291 3571

093 874 8079

09 6565 7079

- -  * * *  -  -

Quỳnh Mai nghĩ tết âm lịch từ ngày 30 tháng 12 - 5 tháng giêng (ngày 27/01 - 1/2 /2017)

Thứ năm mùng 6 tháng giêng (ngày 2/2/2017) phục vụ lại bình thường

- -  * * *  -  -Cá bạc má chiên xoài bằm
Hình phóng to


Cá bạc má chiên xoài bằm

Giá: 30 000

Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này