08 6291 3571

093 874 8079

09 6565 7079

- -  * * *  -  -

Quý Khách vui lòng xem thực đơn tuần tại:  comquynhmai.com/thuc-don

- -  * * *  -  -Cá bạc má chiên xoài bằm
Hình phóng to


Cá bạc má chiên xoài bằm

Giá: 30 000

Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này